top of page

MUDr. MARTIN ŠATNÝ

MUDr. Martin Šatný vystudoval v roce 2016 obor Všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zde následně pokračoval v doktorském studiu v oboru Preventivní medicína a od roku 2018 na univerzitě rovněž přednáší.

Od roku 2016 působí jako lékař na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN. Jeho odborným zaměřením je vnitřní lékařství, speciálně pak preventivní kardiologie, kde se zaměřuje na identifikaci a intervenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Za dobu svého doktorského studia se jako řešitel či spoluřešitel aktivně podílel na řadě vědecko-výzkumných projektů v oblasti preventivní medicíny.

Od roku 2020 rovněž působí jako delegát za Českou republiku v Evropské asociaci preventivní kardiologie (EAPC).

Své znalosti a výzkum v oboru dokumentuje autorstvím desítek odborných článků, které byly publikovány v recenzovaných a impaktovaných časopisech.

Jazykové vybavení:

Angličtina – Upper - Intermediate

Němčina – Advanced

Dosavadní praxe:

  • Lékař na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN

  • Delegát za Českou republiku v Evropské asociaci preventivní kardiologie (EAPC).

Odborné kurzy / Členství v odborných společnostech:

  • 2019 – doktorská stáž v German Heart Centre Munich, Technical University Munich, Německo, prof. Wolfgang Koenig

  • Česká společnost pro aterosklerózu

  • Evropská společnost pro aterosklerózu

  • Česká internistická společnost

  • Evropská kardiologická společnost

  • Evropská kardiologická společnost

  • Evropská asociace preventivní kardiologie

  • Česká asociace preventivní kardiologie

Kontakt

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 19:00

Pátek

7:00 - 17:00

bottom of page