top of page

VSTUPNÍ PROHLÍDKA

Na Prague Body Clinic se k internímu lékaři pro dospělé můžete objednat kdykoli, kdy je to jen možné v rámci časových možností a kapacity kliniky.

Při první návštěvě interní ambulance na Prague Body Clinic je vhodné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, jejímž cílem je komplexní posouzení Vašeho aktuálního zdravotního stavu. Vyšetření se stává z důkladného odebrání anamnestických údajů, zhodnocení fyzikálního nálezu, měření hmotnosti, krevního tlaku a provedení EKG. Na základě vstupního vyšetření náš lékař zhodnotí Váš celkový zdravotní stav, doporučí vhodné laboratorní odběry (základní laboratorní odběry, obsahující Na, K, Cl, urea, kreatinin, ALT, AST, GGT, ALP, glykemie, krevní obraz, moč chemicky sediment, jsou součástí vstupního vyšetření) či zobrazovací vyšetření. Následně lékař navrhne individuální plán zdravotní péče. Odběry jsou prováděny na naší klinice.

Na vstupní vyšetření byste s sebou měli mít dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (pokud máte), očkovací průkaz (pokud máte) a také zdravotní pomůcky, které běžně používáte (brýle, naslouchátko apod.). Vzhledem k tomu, že vstupní prohlídka trvá delší dobu, je důležité si vyhradit dostatečnou časovou rezervu.
 

Cena vstupního vyšetření včetně základních laboratorních odběrů a natočení a popisu EKG je 2.300,- Kč.

PROCES
VSTUPNÍ PROHLÍDKY

  • Registrace

  • Anamnéza

  • Vyšetření

  • Kontrola očkování

  • Diagnostické testy a doporučení
    zobrazovacích vyšetření

  • EKG

  • Závěr a doporučení

DSC01714.jpg

Kontakt

DOCK in Five

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 19:00

Pátek

7:00 - 15:00

bottom of page