top of page

INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ

Diagnostika a prevence civilizačních nemocí, obezita, vysoký krevní tlak, diabetes, riziko kardiovaskulárních chorob, poruchy funkce štítné žlázy, prevence výskytu nádorových onemocnění, postcovidová prevence.

Cílem konzultace a vyšetření je zhodnocení výskytu možných onemocnění, respektive jejich dílčích rizikových faktorů, na jehož základě jsou pak doporučeny konkrétní léčebně preventivní strategie.

Intervence zahrnují kromě medikamentózní léčby také změny životního stylu
– úpravu stravovacích návyků, pravidelnou fyzickou aktivitu, kontrolovanou konzumaci alkoholu či zanechání kouření. Důležitá je tedy komplexní správa stanoveného kardiovaskulárního rizika a dalších onemocnění.

Zaměřujeme se na edukaci pacientů stran problematiky civilizačních onemocnění a jejich rizikových faktorů. Pacienti jsou motivováni k aktivnímu zapojení do péče o své zdraví, a to s cílem zajištění co nejvyšší kvality života.

VSTUPNÍ PROHLÍDKA

 • Kontrolní vyšetření

 • Komplexní programy a balíčky

 • Individuální preventivní program

 • Vyšetření civilizačních nemocí

  • vysoký krevní tlak, riziko kardiovaskulárních příhod, diabetes

 • Vyšetření funkce štítné žlázy

 • Vyloučení probíhajícího zánětu, vyšetření imunity

 • Vitaminoterapie

 • Očkování

 • Postcovidová prevence

Na Prague Body Clinic se k internímu lékaři pro dospělé můžete objednat kdykoli, kdy je to jen možné v rámci časových možností a kapacity kliniky.


Při první návštěvě interní ambulance na Prague Body Clinic je vhodné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Cílem této prohlídky je zjistit Váš aktuální zdravotní stav a seznámit lékaře s Vaší rodinnou anamnézou, prodělanými nemocemi a úrazy.


Během vstupní lékařské prohlídky se provádí celkové vyšetření Vašeho zdravotního stavu. Kontroluje se také poslední očkování, provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku a provádí se natočení a popis EKG. Součástí prohlídky je také odběr krve, který se provádí v naší ambulanci.


Před vstupním vyšetřením je důležité dostavit se v určený čas, nalačno (po domluvě s lékařem), a s lahvičkou ranní moči (do vymyté nádoby). Měli byste mít s sebou dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (pokud máte), očkovací průkaz (pokud máte) a také zdravotní pomůcky, které běžně používáte (brýle, naslouchátko apod.). Vzhledem k tomu, že vstupní prohlídka trvá delší dobu, je důležité si vyhradit dostatečnou časovou rezervu.

ŘEŠENÉ PROBLÉMY
U DOSPĚLÝCH

 • Obezita / úbytek na váze

 • Únavový syndrom, slabost

 • Porucha imunity, opakované infekce

 • Poruchy příjmu potravy

 • Palpitace, dechové obtíže

DSC01682.jpg

NÁŠ TÝM

Kontakt

DOCK in Five

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 19:00

Pátek

7:00 - 17:00

bottom of page