top of page

O NÁS

Naším posláním je především individuální a přátelský přístup k pacientovi s vyvinutím maximálního úsilí pomoci k diagnóze a vyřešení obtíží pacienta v co nejkratším období. Zakládáme si na osobním přístupu, respektu a mezioborové spolupráci dostupných odborností. Spolupracujeme s externími klinickými pracovišti včetně dalších subjektů k zajištění potřebné péče. Odpovědností nás všech je především odpovědnost za své zdraví, abychom mohli naplňovat své životní potřeby. Proto klademe taktéž důraz na prevenci, stejně jako na kontrolu nad prevencí. 

Do budoucna bychom rádi navázali kontakt a součinnost s dalšími obory a specialisty, kteří by doplnili potřeby a požadavky klientů. Vizí je i rozšíření prostor o tělocvičnu, malý zákrokový sálek a vlastní doplnění zobrazovací techniky. Používáme moderní technologie a přístroje, které nám zcela jistě dokáží pomoci v diagnostice, ač základem terapie je především klinické vyšetření a anamnéza pacienta. Personál kliniky je zkušeným ze státních zdravotnických zařízení, ale i z privátních sfér, včetně zahraničí. Pracujeme v klidném přátelském prostředí ve vysokém standardu péče.

Kontaktujte nás

DOCK in Five

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 19:00

Pátek

7:00 - 17:00

bottom of page