top of page
DSC01446.jpg

PROF. MUDR. JAN BĚLOHLÁVEK, PHD

Prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD., je absolventem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 úspěšně atestoval v nástavbovém oboru kardiologie, dále pak v oboru angiologie a intenzivní medicíny. V roce 2013 habilitoval v oboru Vnitřní lékařství, v roce 2020 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Ve své lékařské praxi je specialistou v oboru invazivní kardiologie 
a intenzivní péče.
V současnosti působí jako primář a zástupce přednosty II. Interní kliniky kardiologie a angiologie, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,  je členem Kolegia děkana 1. LF UK.
Ve své vědecké činnosti se primárně zaměřuje na kritické stavy - srdeční zástavu, extrakorporální resuscitaci, ECMO reperfuzi, kardiogenní šok, mechanické srdeční podpory, unloading levé komory, mikrocirkulaci, ale zabývá se i chronickým srdečním selháním a preventivní kardiologií.
Je autorem či spoluautorem více jak 200 odborných vědeckých článků, dvou monografií a řady kapitol v dalších monografiích (H-index: 36).

Členství v odborných společnostech:

  • Člen výboru České kardiologické společnosti

  • Past předseda, člen výboru České asociace akutní kardiologie ČKS

  • Člen výboru České společnosti intenzívní medicíny

  • Past president, člen výboru Evropské společnosti pro mimotělní oběh, EuroELSO

  • Předseda Pracovní skupiny pro Extrakorporální resuscitaci, EuroELSO

Recentní publikace:

  • Bělohlávek J., Yannopoulos D., Smalcova J., Rob D., Bartos J., Huptych M., Kavalkova P., Kalra R., Grunau B., Taccone FS., Aufderheide TP. Intraarrest transport, extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, and early invasive management in refractory out-of-hospital cardiac arrest: an individual patient data pooled analysis of two randomised trials. EClinicalMedicine. 2023 May 5; 59:101988. doi: 10.1016/j.eclinm IF: 15 Q1/D1

  • Bělohlávek J., Smalcova J., Rob D. et al. for the Prague OHCA Study Group. Effect of Intra-arrest Transport, Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation, and Immediate Invasive Assessment and Treatment on Functional Neurological Outcome in Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(8):737-747. doi:10.1001/jama.2022.1025 IF: 157 Q1/D1

  • Ostadal P., Rokyta R., Karasek J., Kruger A., Vondrakova D., Janotka M., Naar J., Smalcova J., Hubatova M., Hromadka M., Volovar S., Seyfrydova M., Jarkovsky J., Svoboda M., Linhart A., Bělohlávek J.; ECMO-CS Investigators. Extracorporeal Membrane Oxygenation in the Therapy of Cardiogenic Shock: Results of the ECMO-CS Randomized Clinical Trial. Circulation. 2023 Feb 7;147(6):454-464. IF: 40 Q1/D1

  • Rob, D., Smalcova, J., Smid, O…Belohlavek J. et al. Extracorporeal versus conventional cardiopulmonary resuscitation for refractory OHCA: a secondary analysis of the Prague OHCA trial. Crit Care 26, 330 (2022). IF: 18 Q1/D1

  • Lorusso R., De Piero ME, Mariani S., …Belohlavek J. et al.; EuroECMO-COVID Study Group. Lancet Respir Med. 2023 Feb;11(2):151-162. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00403-9. Epub 2022 Nov 16. IF: 102 Q1/D1P

Kontakt

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 19:00

Pátek

7:00 - 17:00

bottom of page