top of page
DSC01571.jpg

MGR.VĚRA ŠVEJCAROVÁ

Věra vystudovala obor Fyzioterapie na Vyšší zdravotnické škole v Příbrami a následně pokračovala bakalářským a magisterským studiem na Slovenské Zdravotnické univerzitě v Bánské Bystrici, kde v roce 2013 studium úspěšně zakončila.


Primárně se zabývá terapií koordinačních poruch, projevujícími se poruchou držení těla a prací s břišní hydraulikou, s čímž neoddělitelně souvisí i práce s dolními končetinami a chodidly a s jejich stabilitou.


Pracuje jak s dospělými, tak i s dětmi. Jako fyzioterapeutka se zabývá terapií skolióz a dalšími posturálními poruchami. Ve své praxi se rovněž věnuje vývojové kineziologii, aktivní segmentální centraci a dynamické stabilizaci.  


S nohami pracuje od začátku své praxe, tedy více než 20 let. Zásadní je zde pochopení funkce nohou, poznání zákonitostí jejich tvarování a rovněž rozlišení, co správné funkci nohou prospívá a co ji ohrožuje.


Korigování nohou pomocí stélek je jedna z mála terapií, která je pro klienty velmi snadná a příjemná, a přesto velmi efektivní.


Využití dobře zhotovených dynamických stélek poskytuje velkou pomoc při terapii těchto poruch.

Jazykové vybavení:

Angličtina – Elementary

Odborné kurzy:

 • 2000, 2001 Aplikovaná kineziologie

 • 2001 Manuální terapie dle Mojžíšové

 • 2002 Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové

 • 2003 Metoda McKenzie v kontextu CP

 • 2003 Míčková facilitace, nespecifické mobilizace

 • 2003 Léčba idiopatické skoliózy metodou ASC

 • 2003 Terapie skolióz dle Schrotové

 • 2003 Dýchání v kontextu CP

 • 2004 Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody

 • 2004 Ergonomie v práci fyzioterapeuta

 • 2004 Taping v práci fyzioterapeuta

 • 2005 Využití ASC u posttraumatických stavů končetin

 • 2005 Letní Škola Fyzioterapie

 • 2006 Poškození měkkých struktur ramenního kloubu a možnosti fyzioterapie

 • 2007 Koordinačně silová cvičení ve fyzioterapii

 • 2014 Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie)

 • 2016 Moderní fyziotrénink

 • 2016 Podiatrie – fyzioterapie nohy

 • 2017 Podiatrie – fyzioterapie chodidla

 • 2020, 2021, 2022, 2023 Fyziocamp

Kontakt

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 19:00

Pátek

7:00 - 17:00

bottom of page