top of page

Poučení uchazeče

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Prague Body Clinic s.r.o., IČO: 17936543, Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8 a partnerské společnosti, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude provádět společnost Oresi s.r.o., IČO: 27240479, Březí 102, PSČ 25101, jakožto společník společnosti Prague Body Clinic s.r.o., IČO: 17936543, Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Oresi s.r.o., IČO: 27240479, Březí 102, PSČ 25101, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mail: hrabakova@oresi.cz

Kontakt

DOCK in Five

Menclova 2538/2, 180 00

Praha 8 – Libeň

Pondělí - Čtvrtek

7:00 - 19:00

Pátek

7:00 - 15:00

DSC01650.jpg
bottom of page